Een stukje geschiedenis...

Roza Boerhave(+ 2010)

Roza Boerhave, ere centrumleidster van het dienstencentrum De Kersecorf vertelde:
"De allereerste confrontatie met de Kersecorf en kantwerk was meer dan 30 jaar geleden toen een huisje in het Rijkeklarenhof een opknapbeurt moest krijgen en een bewoonster vroeg als haar kantkussen in het centrum mocht staan omdat het niet onder het stof zou bedolven worden. Het kussen stond in de bibliotheek van het dienstencentrum en lokte direct commentaar van meerdere bezoekers, zowel mannen als vrouwen.
Sommigen vertelden dat ze al het kantmateriaal dat ze in huis hadden verbrand hadden omdat het hun kinderleven verpest had. Een bezoekster vertelde dat ze een "el" moest klossen vooraleer ze mocht gaan spelen met haar vriendinnetjes en natuurlijk tegen dat de "el" af was, was het al lang donker en bedtijd, zodat er van spelen niets meer in huis kwam.
Mannen vertelden dat ze duizenden klosjes gewonden hadden voor hun moeder en grootmoeder terwijl ze zo graag met hun vriendjes waren gaan spelen.
In Ieper, Poperinge en omliggende werd tot begin 1900 uitsluitend Valencienneskant geklost, vandaar ook het grote aantal klossen.
Ze wilden hun eigen kinderen niet aandoen wat zijzelf hadden moeten ondergaan en bijgevolg werd alles in het vuur geworpen.
Ten tijde van hun ouders was kantklossen een noodzakelijke broodwinning. Toestand die na de tweede wereldoorlog voelbaar verbeterde, zodat kantkussen, klosjes en patronen, symbolen van armoede, opgeborgen en verbrand werden. Kantklossen verdween voorgoed als nijverheidstak.
In meerdere scholen evenwel werd nog kantonderricht gegeven tot in 1969 een Ministerieel besluit de stopzetting van kantonderricht veroorzaakte.
Bij het verdwijnen van de laatste kantscholen ontstaan her en der clubs en kunstacademies die het kantklossen overnemen als kunstvorm.
Er was een andere vorm op komst, een nieuwe mode, de opkomst van de moderne kant.
Qua techniek is die ongeveer gelijkaardig als de vroegere, qua tekening en opvatting echter nieuw.
Geen ambacht, geen beroep, maar een kunst.

In 1982 bleek uit een behoefte-enquete dat er te Ieper vraag was naar kantklossen.
Trees Logie behaalde in 1978 haar diploma "kantmonitrice" en vroeg niet beter dan om een kantclub op te richten binnen de werking van De Kersecorf. Via radio en pers werd een oproep gedaan bij de Ieperse bevolking naar belangstellenden. Er waren meteen 22 inschrijvingen. In het VTI werden staantjes gemaakt. Kussens en klosjes werden aangekocht en op 21 oktober 1982 werd gestart met 22 leerlingen.
De club kreeg ook de naam "kantatelier" omdat het de bedoeling was dat de leerlingen mekaar zouden helpen.

Trees Logie

Denise Cardinael (+ 1990)

Tegen april 1983 waren er 28 leerlingen en werd Trees bijgestaan door Denise Cardinael.
Na een viertal jaar moest Trees Logie echter wegens werkomstandigheden de groep verlaten. Met een verdubbelde inspanning van Denise Cardinael kon de groep verder blijven bestaan.
Toen in 1989 Denise wegens ziekte haar activiteit moest stopzetten werd opnieuw naar een vervangster uitgekeken. In september 1989 kwam er spontane hulp van Maria Dumolein en Liesbeth Devloo, beide leerlingen aan de Vrije Teken- en Kantacademie te Poperinge. Beide vrijwilligers bleven gedurende acht jaar trouw de wekelijkse kantstonden leiden en leerden nieuwe kantsoorten aan.

Maria Dumoulein (+ 2009) Liesbeth Devloo (+)

Ondertussen kwam Marie Anne Claeys, kantmonitrice uit Brugge, gedurende 3 sessies Valencienneskant en Binche aanleren aan een 10-tal belangstellenden en kwam Trees Logie in 1996-97 moderne kant aanleren aan een groep van 8 gegadigden.
In het schooljaar 1997-98 nam Trees Logie weer de volledige groep over."

Op 1 oktober 1999 gaat Roza Boerhave, centrumleidster op pensioen en verhuizen haar 20 leerlingen naar een gunstige locatie die uitsluitend gebruikt wordt om er te klossen.

Werkjaar 1999-2000 wordt opnieuw gestart in het Dienstencentrum met een viertal beginners die les in stropkant krijgen van Diane Maricou, terwijl door Trees een "Vlinder"thema uitgewerkt wordt.
Wegens de grote groep van Trees met een zeer verscheiden kennis en/of belangstelling van de kloskunst (sommigen klossen spelenderwijs Binche, anderen houden het bij manier van spreken bij stropkant of Russische kant) worden de klosnamiddagen in feite open kantstonden. Doch telkens gaat de belangstelling naar een aantrekkelijk en kleurrijk thema: vlinders, vissen, bloemen enz...

Vanaf schooljaar 2001-2002 worden er naast de open kantstonden die plaats vinden op donderdagnamiddag nieuwe reeksen kantlessen ingelast nl. Vlaanderse & moderne kant: iedere 2e maandagavond en Grof bloemwerk & moderne kant iedere 3e maandagavond van 19u30 tot 22u30. Lessen die zullen gegeven worden door Martine Deceur.

Martine Deceur Martine Deceur

Het Kantatelier vindt na dertig jaar nog steeds wekelijks plaats op donderdagnamiddag. De dynamiek, het enthousiasme, de begeestering voor de kant is gebleven.
De groep telt op dit moment 31 deelnemers, waaronder 3 kantklossters die het reilen en zeilen van het Kantatelier in de Kersecorf van de eerste dag onophoudelijk gedurende 30 jaar meegemaakt hebben. De grote deskundigheid, bedrevenheid en creativiteit van vele deelnemers werkt inspirerend en motiverend voor elkaar, raad en daad worden gedeeld. Een keer per maand is er verder begeleiding voorzien door Martine Deceur.

Sedert 2002 doceert Martine Deceur op vrijdag themalessen. Verschillende kantsoorten werden doorlopen. De leergierigheid blijft groot... initiatielessen, stropkant, Cluny, grof- en fijn bloemwerk, Rococo, Florentijns, Vlaanderse, Parijse, Rijselse kant, Binche, de typische Ieperse Valenciennes... in 2011 telden we 21 lesactiviteiten, telkens met een tiental deelnemers.

Nog steeds komen er nieuwe liefhebbers bij en wordt er initiatie in het kantklossen gegeven. In die 30 jaar is het spellewerk van onze clubleden geëvolueerd, vervolmaakt... tot echte kunstwerken.

Jaarlijks zijn de werken te bezichtigen tijdens de opendeurdagen van het dienstencentrum. We organiseren uitstappen in het teken van Kant. Onze Ieperse groep wordt ook regelmatig gevraagd om tentoon te stellen op andere locaties.

We werken ook graag samen met andere organisaties aan evenementen in en buiten Ieper in het kader van cultuur en vrije tijd.
In mei 2011 namen we in samenwerking met "Ieper Verbeeldt" deel aan de "Erfgoeddag" want kant is in Ieper historisch erfgoed mét een verhaal.
Sedert 2011 is onze club ook lid van de Stedelijke Culturele Raad Ieper.

Het 30-jarig bestaan van onze kantwerking willen we graag aangrijpen om naast "onze" viering, "kant EN Ieper" in de kijker te stellen... boeiende verhalen, Iepers erfgoed, oude en moderne kant... Hiervoor zijn we dankbaar om te kunnen samenwerken met de andere Ieperse organisaties (Iepers Kwartier, Ieper Verbeeldt, en de Erfgoedcel en voor de ondersteuning van de Stedelijke Culturele Raad en de cultuurcoördinator, Sint Maartensjeugdkoor...) Een boeiende ervaring.
Bij deze ook en vooral een grote dank aan de bezielsters van deze 30-jarige viering voor hun immense gedrevenheid... Martine, Diane, Leona, Roza, Rita, Marie Jeanne, Maria, Rose-Anne, maar ook alle kantklos-leden en aan al wie ons op een of andere manier helpt om dit evenement te laten slagen... Katy, Annie, magda, Roger...

Het kantatelier is ontstaan en bevindt zich in het Dienstencentrum "De Kersecorf".
Het dienstencentrum werd opgericht door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en werd steeds uitgebaat door het OCMW van Ieper. Sedert 1992 is het Centrum eigendom van het OCMW Ieper.
Steeds werd al het mogelijk gedaan om te voldoen aan de vraag van belangstellenden en om de activiteiten uit te breiden.